Klimatyzacja do serwerowni

W obecnych czasach  każda większa średnia firma jest wyposażana w sieć komputerową, której sercem jest serwerownia. Nowoczesne urządzenia komputerowe generują znaczne ilości ciepła, co wymaga zastosowania dla nich systemu klimatyzacji.

Małe i średnie serwerownie nie są wyposażane w systemy klimatyzacji precyzyjnej, najczęściej instalowane są proste klimatyzatory typu split. Ich właściwy dobór stanowi ważny element poprawnej pracy serwerów. Sprzęt serwerowni, zbudowany w oparciu o technologię półprzewodnikową, ma duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, a duża jej część jest tracona na wydzielane ciepło. W przypadku średnich bądź dużych przedsiębiorstw, które do swojej działalności wykorzystują wewnętrzne sieci komputerowe, potrzebna jest, zależnie od zadań, pewna ilość serwerów wraz z urządzeniami pomocniczymi (UPS, switch, router). Wszystkie one wydzielają znaczące ilości ciepła. Jednocześnie urządzenia te wymagają stabilnych warunków cieplnych oraz wilgotnościowych. Pomieszczenia przeznaczone do pracy urządzeń teleinformatycznych są zwykle nieduże, umiejscowione wewnątrz budynków, często nie posiadają ścian zewnętrznych ani okien, stąd wydzielane przez urządzenia ciepło nie może zostać odprowadzone w sposób naturalny nawet zimą.

Wzrost temperatury nawet o kilka stopni Celsjusza powyżej założonych warunków powoduje spadek wydajności pracy urządzeń, co z kolei może prowadzić do ich uszkodzenia. Aby urządzenia te mogły pracować w prawidłowy sposób, konieczne jest utrzymanie odpowiednich warunków temperatury oraz wilgotności.

Do tego celu w małych i średnich serwerowniach stosuje się głównie klimatyzatory typu split o całorocznym działaniu. Dobrze jest wyposażyć pomieszczenie również w wentylację mechaniczną zapewniającą doprowadzenie powietrza świeżego (razem z niewielką ilością wilgoci, co jest ważne do utrzymania odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniu).

W obliczeniach zysków ciepła dla serwerowni uwzględnia się zyski od oświetlenia, przez okna, przez ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz zyski od urządzeń komputerowych.

Źródło: Odyjas, Szczechowiak Ogrzewnictwo praktyczne nr 4/1996

Zalecane rozwiązania

  1. Obciążenie cieplne do 120 W/m² zastosować możemy klimatyzatory naścienne
  2. Obciążenie do 180 W/m² zastosować możemy klimatyzator podsufitowy, kasetonowy lub szafę klimatyzacji precyzyjnej
  3. Obciążenie do 230 W/m² zastosować możemy klimatyzator kanałowy lub szafę klimatyzacji precyzyjnej
  4. Obciążenie do 300 W/m² zastosować możemy klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu lub szafę klimatyzacji precyzyjnej
  5. Obciążenie do580 W/m² zastosować możemy klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu lub szafę klimatyzacji precyzyjnej
  6. Obciążenie do750 W/m² i więcej zastosować możemy  szafę klimatyzacji precyzyjnej

Dobierając urządzenie typu split do pomieszczeń mini data center należy uwzględnić specyfikę pracy serwerowni. Podstawowa zasada przy doborze to uwzględnienie konieczności całorocznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia, co oznacza chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej -20°C a nawet nizej. Wiele firm, zwłaszcza tych mniejszych i mniej renomowanych, ma klimatyzatory split o zakresie działania w trybie chłodzenia do -10°C lub najwyżej do -15°C. Takie klimatyzatory nie powinny być stosowane w serwerowniach w warunkach polskich.
Czasem spotyka się również w folderach reklamowych określenia: „praca całoroczna, w lecie chłodzi, w zimie grzeje”. To również może prowadzić do nieporozumień. Dlatego tak ważne jest podkreślenie konieczności pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia do temperatury zewnętrznej -20°C.