Tel: +48 505 697 600
Email: klima-pl@wp.pl
KLIMATYZACJA WARSZAWAWENTYLACJA WARSZAWAPOMIARY WENTYLACJI

KLIMATYZACJA WARSZAWA

Read More

WENTYLACJA WARSZAWA

Read More

POMIARY WENTYLACJI

Read More

POMIARY WENTYLACJI

Pomiary wydajności  i głośności wentylacji 

Pomiary wentylacji mechanicznej, oraz klimatyzacji  wykonuje się aby sprawdzić, jak działa wentylacja i czy wykonana instalacja wentylacji mechanicznej pracuje prawidłowo, oraz czy osiągane przez nią parametry dotyczące ilości powietrza i hałasu są zgodne z projektem wentylacji zaopiniowanym przez rzeczoznawcę.

Po sprawdzeniu  wydajności nawiewu i wyciągu jego zgodności z projektem wentylacji, oraz głośności instalacji wentylacji wystawiany jest protokół pomiarów wydajności wentylacji,  protokół badania głośności instalacji wentylacji.

Dlaczego warto  wykonać pomiary wentylacji?

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji powinna doprowadzić odpowiednią ilość powietrza do pomieszczeń, odprowadzać zyski ciepła, oraz uciążliwe zapachy.

aerometr

Niestety  w praktyce, to podstawowe zadania wentylacji   nie zawsze są do końca spełniane.

Jednym z głównych problemów związanych z pracą układów wentylacyjnych jest zbyt mała ilość powietrza w poszczególnych odgałęzieniach sieci wentylacyjnej.

Przyczyn takiego działania wentylacji może być wiele: błędne wykonane obliczenia przez projektanta wentylacji, niedotrzymanie parametrów lub zły dobór  wentylatorów, central wentylacyjnych, liczne zmiany na etapie wykonywania instalacji wentylacji, nieoptymalny dobór średnic przewodów wentylacyjnych, brak przepustnic, a co za tym idzie brak możliwości regulacji układów wentylacji. Przyczyną może być też zabrudzenie instalacji.

Znalezione obrazy dla zapytania kamera do kanałów sanitarnych

kamerowanie wentylacji

Zła regulacja, lub jej brak może spowodować przedostawanie się zapachów do różnych pomieszczeń, oraz nieprawidłowe działanie wentylacji, oraz hałas z systemu wentylacji.

Niezależnie jednak od tego, czy mamy wrażenie że układ wentylacji działa nieprawidłowo, czy też działa prawidłowo, w pewnym momencie pojawia się konieczność przeprowadzenia pomiarów wydajności instalacji wentylacji na potrzeby odbiorów technicznych obiektu.
Celem pomiarów wentylacji jest uzyskanie pewności, że instalacja wentylacji osiąga parametry projektowe i wydajności zgodnie z wymaganiami określonymi w polskich normach, badania wydajności wentylacji są niezbędne w trakcie procesu odbioru instalacji wentylacji. Protokoły pomiarów skuteczności wentylacji, oraz pomiary hałasu są wymagane przy odbiorze lokali użyteczności publicznej (lokali usługowych, handlowych, gastronomicznych i innych) przez Sanepid, oraz Urząd Nadzoru Budowlanego. Badania, wraz z protokołami z pomiarów sporządza się także w trakcie normalnego użytkowania instalacji celem sprawdzenia poprawności jej działania, oraz na potrzeby okresowych przeglądów, a także audytów wewnętrznych odnoszących się do instalacji wentylacyjnych. W przypadku słabej drożności przewodów wentylacyjnych oferujemy usługę kamerowania kanałów wentylacyjnych kamerą cyfrową. Umożliwia to sprawdzenie drożności przewodów, znalezienie nieszczelności, czy przeszkód w przewodach wentylacyjnych, a także pozwala określić stan istniejących przewodów wentylacyjnych i ich przydatność do użytkowania.

aerometr testo-480 anemometer-testo - Copy 1

Protokół z badania wydajności wentylacji oraz protokół głośności instalacji wentylacji wymagany jest przez SANEPID przy odbiorze sanitarnym lokalu.

Wykonujemy pomiary wydajności instalacji wentylacji mechanicznej, oraz pomiary hałasu układów wentylacji, wystawiamy zaświadczenia o badaniu wydajności wentylacji oraz hałasu instalacji wentylacji  na potrzeby SANEPID-u, oraz Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wykonujemy kamerowanie przewodów wentylacyjnych endoskopową kamerą cyfrową dla sprawdzenia ich stanu i drożności.

Potrzebujesz wykonać pomiary wentylacji -zadzwoń 505 697 600

KLIMATYZACJA

  KLIMATYZACJA WARSZAWA – STWÓRZ DOBRY KLIMAT Klimatyzacja do domu i mieszkania  Dom jest naszą ostoją, miejscem gdzie spędzamy wolne chwile, odpoczywamy po pracy. Dlatego tak ważnym jest zapewnienie odpowiednich warunków […]

Read More
WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność […]

Read More
POMIARY WENTYLACJI

Pomiary wydajności  i głośności wentylacji  Pomiary wentylacji mechanicznej, oraz klimatyzacji  wykonuje się aby sprawdzić, jak działa wentylacja i czy wykonana instalacja wentylacji mechanicznej pracuje prawidłowo, oraz czy osiągane przez nią […]

Read More
KATALOGI I CENNIKI

Z przyjemnością przedstawiamy katalogi klimatyzatorów wiodących firm oferujących klimatyzację, zarówno klimatyzacę  do mieszkań i domów, jak i tę dla biur i zastosowań profesionalnych, do klimatyzacji serwerowni czy laboratoriów. Znajdź klimatyzator który cię […]

Read More
SERWIS KLIMATYZACJI

Serwis i przeglądy klimatyzacji Dla  zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych pragniemy zaproponować Państwu usługi w zakresie okresowej  konserwacji, dezynfekcji oraz stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego systemów klimatyzacji Zakres prac konserwacyjnych dla […]

Read More