Tel: 505697600
Email: klima-pl@wp.pl
klimatyzacja do domuklimatyzacja do mieszkaniaklimatyzacja dla wymagających

klimatyzacja do domu

kliknij i wybierz swój klimatyzator GREE

Read More

klimatyzacja do mieszkania

wybierz swój klimatyzator LG

Read More

klimatyzacja dla wymagających

katalog klimatyzatorów Mitsubishi

Read More

Wentylacja

Montaż wentylacji Warszawa

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz. W systemie wentylacji powietrze jest oczyszczane za pomocą filtrów, oraz w zależności od potrzeby powietrze w instalacji wentylacji może być podgrzewane, lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania powietrze w układzie wentylacji może też być osuszane lub nawilżane.

IMG_20171013_101445[1]

Wentylacja ma służyć:

 • dostarczaniu tlenu niezbędnego do oddychania człowieka, przy spełnieniu minimalnych wymagań stanowionych przez akty prawne
 • prawidłowego przebiegu procesów spalania
 • obniżaniu zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym
 • pomocą w usuwaniu zanieczyszczeń pyłowych
 • usuwanie oparów, gazów, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych szkodliwych dla organizmu do poziomu akceptowalnego dla organizmów
 • usuwanie przykrych i uciążliwych zapachów
 • usuwanie zysków ciepła i wilgoci z procesów technologicznych

Skuteczność wentylacji mechanicznej zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń. Dlatego tak ważne jest dla komfortu i zdrowia oraz wydajności pracy użytkowników,   odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji, oraz regulacja działającego systemu.

branickich

Wykonujemy:

 • Wentylację budynków mieszkalnych, mieszkań
 • Wentylację biur
 • Wentylację garaży
 • Wentylację budynków użyteczności publicznej,
 • Wentylację hal i magazynów
 • Wentylację sklepów
 • Wentylacja gabinetów lekarskich
 • Wentylacja gabinetów stomatologicznych
 • Wentylację do żłobków i przedszkoli, szkół
 • Wentylacje lokali gastronomicznych, zaplecza kuchennego, kuchni cateringowych
 • Wentylacje procesów produkcyjnych i technologicznych
 • Pomiary wydajności wentylacji
 • Pomiary głośności wentylacji
 • Projekty wentylacji mechanicznej
 • Kamerowanie kanałów wentylacyjnych

Wykonujemy projekty wentylacji wraz z uzgodnieniami SANEPID, PIP, P.POŻ,

Wykonujemy instalacje wentylacji mechanicznej w pełnym zakresie, specjalistyczne instalacje wentylacji chemio- kwaso- odporne, dygestoria, okapy, odciągi miejscowe. Wykonujemy wyciszanie istniejących systemów wentylacji i usprawniamy, dostosowujemy do nowych aranżacji  instalacje wentylacji już wykonane. Wykonujemy pomiary i regulacje systemów wentylacji, oraz pomiary głośności instalacji wentylacji i klimatyzacji, a także ekspertyzy poprawności działania instalacji wentylacji.

Znalezione obrazy dla zapytania ventilation system

W przypadku wentylacji podstawowym źródłem wymagań co do instalacji wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
wraz z zmianami z8 lutego 2000 PN-83/B-03430/Az3:2000.

Najważniejsze postanowienia obu norm PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000 co do wentylacji

BUDYNKI MIESZKALNE
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h
w wydzielonym WC – 30 m3/h
w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15 m3/h
w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h
Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.

Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w następujący sposób :
a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji „a” mniejszym niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
– w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub
– w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albo
– w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:
– od 20 do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
– od 15 do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.
Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji „a” wyższym niż 0,5 a nie większym niż 1,0 m3/(mhdaPa2/3), pod warunkiem, że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.
b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej

Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.

Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itd.)

Wentylacja piwnic powinna zapewnić minimum 0,3 wymiany na godzinę.

Poddasza winny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.

Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2.

Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot ponad dachem a strumień powietrza wywiewanego powinna wynosić co najmniej 200 m3/h.

Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającym minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzinę.

Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić:
– dla pokojów mieszkalnych – 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę
– dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
– dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30 m3/h
– kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego jak dla budownictwa mieszkaniowego

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:
– 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
– 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu
– 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h jeśli jest dozwolone palenie

Klimatyzacja

Klimatyzacja Warszawa Klimatyzacja Warszawa – Coraz częściej w mediach i nie tylko słyszy się o ociepleniu klimatu i będzie to trend powiększający się. Jak podają naukowcy nieubłaganie z roku na rok  klimat […]

Read More
Klimatyzacja do domu

Klimatyzacja do mieszkania W ofertach handlowych znajdziemy dwa rodzaje klimatyzatorów najczęściej wykorzystywanych do klimatyzacji domu: klimatyzatory przenośne i stacjonarne zwane często splitami. Pierwsze z rozwiązań sprawdza się w przypadku, gdy chcemy […]

Read More
Wentylacja

Montaż wentylacji Warszawa Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą […]

Read More
Katalogi i cenniki

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu katalogi klimatyzatorów wiodących firm oferujących klimatyzację, zarówno klimatyzację  do mieszkań i domów, jak i tę dla biur i zastosowań profesjonalnych, do klimatyzacji serwerowni czy laboratoriów. Znajdź klimatyzator który […]

Read More
Serwis klimatyzacji

Przeglądy klimatyzacji Dla  zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych podczas sezonu, pragniemy zaproponować Państwu usługi w zakresie okresowych przeglądów i  konserwacji, dezynfekcji systemów klimatyzacji. Robimy przeglądy klimatyzacji w mieszkaniach, domach, biurach […]

Read More